RENOVERING AF CARPORT

Denne renovering har bestået i udskifte de rådne bjælker - og spærender.
Enderne er blevet savet af for at gøre klar til påskarring af nye ender.
Derudover er der blevet sat nye tagrender på carporten og sternbrædder.